นิทานเล่าเรื่อง

มีนิทานมาเล่าให้ฟัง

เรื่อง : พญาครุต vsพญานาค

 

กาลครั้งนึงนานมาแล้ว ได้มีพญาครุตตนนึงที่มีอำนาจฤทธิ์เดช ที่อาศัยอยุ่บนกลางอากาศ ได้บิน อยุ่ขณะนั้นบังเอิญได้เจอเห็นเหล่าพญานาค ที่กำลังเล่นน้ำอยุ่ด้วยความหิวโหยนั้น พญาครุตได้โฉบบินลงมา เพื่อจะต้องการหาอาหาร พอเหล่านาค และพญานาคกำลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนานอยุ่

 

ก็ไม่ทันสังเกตุ เห็นพญาครุตผู้ที่มีอำนาจนั้น ก็ทำให้เหล่านาค ได้ตกใจตื่นกลัว บางก็ดำหนีลงน้ำบ้าง ว่ายน้ำหนีบ้าง ตนไหนหนีไม่ทันก็ถูกจับกิน เมื่อพญานาคผู้ปกครองเห็น พญาครุตทำร้ายเหล่าบริวารของตนนั้นก็ รีบพุ่งเข้าไปช่วย แต่เนื่องด้วยเดชและอำนาจของทั้งคู่มีมาก ก็ทำให้เกิดการต่อสู้ ผ่านไป7วัน7 คืน

 

สงครามครั้งนี้ก็ไม่ยุติ เลยได้มีเทวดาตนนึงได้มาห้ามปรามไว้ ก็เลยทำให้ได้ยุติชั่วคราว สงครามครั้งนี้ก็ไม่ได้ยุติง่ายๆ ก็ทำให้ทุกๆครั้ง พญาครุตกับพญานาค ตนนั้นทุกๆชาติที่เกิด ก็ต้องมาต่อสู้กันตลอด ผลัดกันแพ้บาง ชนะบาง ตายตกตามกันบ้าง ต่อมาวันนึง พญาครุต และพญานาคกำลังต่อสู้นั้น ก็ได้เจอเทวดาตนเดิม มาห้ามปรามอีกครั้งนึง ก็ได้ฟัง     พระธรรมเทศนาเกี่ยวกับ การให้อภัยซึ่งกันและกัน  และต่างให้อโหสิกรรม และขอ อโหสิกรรมซึ่งกรรมและกัน ด้วยผลบุญอำนาจอานิสงฆ์ครั้งนั้น เลยทำให้ พญาครุต และพญานาค นั้นมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

เลยตั้งจิตอธิษฐานขอช่วยทะลุบำรุงศาสนา ด้วยการที่พญาครุตและ พญานาค และเหล่าบริวารทั้งสอง ต่างฝ่ายต่าง ช่วยคุ้มครองปกปัก รักษาพุทธศาสนาเป็นต้นมา

 

   จนมาอยุ่วันนึง พญาครุต และ พญานาค ได้ปรึกษากันและกล่าวถึงเรื่องนักบวช ต่างตกลงปลงใจกันว่า ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิฐานด้วยแรงผลบุญที่ได้ปกป้องพระพุทธศาสนา ขอให้อำนาจผลบุญครั้งนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อให้ได้บวชอยุ่ในพระพุทธศาสนา เผื่อจะได้สืบทอดพระศาสนาต่อไป ชาตินั้นก็เลยเลยเป็นชาติสุดท้ายของ พญาครุต และพญานาคทั้งสอง พอเสวยความเป็นทิพย์หมดจากชาตินนั้นก็ได้เกิด มาเป็นมนุษย์

  

   เหตุกาลที่ทั้งสองพญาครุตและพญานาค ทั้งสองได้เกิดเป็นมนุษย์และได้พบ พระพุทธเจ้า เมื่อทั้งสองได้ฟังพระธรรมเทศนา  ก็เกิดความศรัทธาอยากออกบวชเพื่อความหลุดพ้น  และปฏิบัติธรรมเรื่อยมา แต่เนื่องด้วยสติปัญญายังน้อยอยุ่ก็เลยไม่สามารถทำให้ได้หลุดพ้นในชาตินี้ จนถึงแก่ความตาย

 

  หลังจากนั้นได้ เมื่อทั้งสองได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็ทำให้ได้มาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์อีกครั้ง ต่างฝ่ายต่างศึกษาธรรมะ และได้ทะลุบำรุงศาสนาต่อมา แต่ก็ยังหาที่สิ้นสุดไม่ได้  พญาครุตและพญานาคนั้นที่เกิดเป็นมนุษย์ ได้ พบเจอกันอีกครั้งก็ทำให้เกิดความ ผูกผัน อย่างประหลาดใจ ตั้งแต่นั้นมาทั้งสองได้เป็นกัลยานิมิตร ที่ดีต่อกัน ต่างฝ่าย ต่างศึกษาพระธรรมและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมา

 

 

  … กาลเวลาผ่านไปอีกหลายภพหลายชาติ เหตุกาลที่พญาครุตและพญานาคนั้น ได้เกิดเป็นนักบวชได้ตายแล้วเกิดใหม่ ก็ได้เจอพระพุทธศาสนา นักบวชทั้งสองได้เจอหนทางแห่งแสงสว่างมีความศธัทา ต่างฝ่ายต่างเร่งความเพียร และต่างฝ่ายต่างศึกษาพระธรรม ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และศึกษา สมถะกรรมฐาน และวิปัสนากรรมฐาน เลยทำให้นักบวชทั้งสองได้บรรลุธรรม … เอวัง โหตุ