Earth

สํานักปฏิบัติธรรม พุทธมณีนพรัตนะ

 

 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดิน จำนวน 80 ไร่
 ตารางวาละ 100 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

 

ท่านผู้มีจิตศรัทธา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

พระสอาด ฐานวุฑโฒ วัดปรังกาสี (ผู้ดูแลการสร้างวัด)