Earth

สํานักปฏิบัติธรรม พุทธมณีนพรัตนะ

 

 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดิน จำนวน 80 ไร่
 ตารางวาละ 100 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

 

ท่านผู้มีจิตศรัทธา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

พระสอาด ฐานวุฑโฒ วัดปรังกาสี (ผู้ดูแลการสร้างวัด)

Elementor #297

ขอเชิญร่วมเป็นต้นบุญ สร้างห้องน้ำ ณ สถานปฏิบัติธรรม พุทธมณีนพรัตนะสถาน

ร่วมบุญห้องน้ำ

Elementor #268

โครงการถวายข้าวสาร มหาทาน ครั้งที่ 2

ถวายข้าวสาร

#ขอเป็นสะพานบุญ
#ร่วมบุญ ถวายข้าวสาร มหาทาน 1 อิ่ม #ต่อลมหายใจ #ต่อความดี

ถวายให้แก่ วัดปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

เพื่อแจกให้กับชาวบ้านปรังกาสี ต่อไป อานิสงส์แรง นับไม่ถ้วนค่ะ #แชร์ไปได้บุญ
ร่วมบุญกันได้ 5 บาท 10 บาท อยู่ที่ใจนะคะ ❤️

ถวายจำนวน 300 ถุง ถุงละ 130 บาท
ยอดเงินรวม 39,000 บาทค่ะ

จัดทำโครงการโดย คณะหลวงพ่อปรองดอง
สถานปฏิบัติธรรม พุทธมณีนพรัตนะ ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

ร่วมบุญกันได้ที่
เลขที่บัญชี 0383584078
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี วรางคณา วงศ์วิชญะ

#บุญใดที่ทุกๆท่านทำไว้ดีแล้ว จะติดตามทุกๆท่านไปทุกภพ ทุกชาติ อานิสงส์มหาศาลนะคะ 😁✨

ขอโมทนาบุญ กับทุกๆท่าน ทุกๆประการนะคะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

=================

อานิสงส์ ถวายข้าวสาร 😁✨🙏🏻

หากอยากให้เงินไหลมาเทมา ต้องทำบุญด้วยการ ถวายข้าวสาร
เนื่องจากอานิสงส์ของการถวายข้าวสารจะ…..

ทำให้เป็นเศรษฐี 💰💰💰💰💰💰
มีเงินไหลมาเทมา
มีกินมีใช้ไม่ขาด

ธรรมะสวัสดี

ธรรมะสวัสดี ๓.๗.๒๕๖๒

เมื่อเรามีสติ กิเลสนั้นไม่สามารถที่จะทำร้ายเราได้ถ้า ไม่มากพอ

ผู้ที่มีปัญญาทั้งหลาย
ย่อมไม่ข่มจิตให้จนนิ่งๆ
ไม่วางเฉยปล่อยปละละเลย
ไม่เคลิ้มไปกับอารมณ์นั้น

เพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้น ท่านย่อมเห็นสัจธรรมอยู่ในนั้น ว่า
ขันธ์ทั้ง๕ในอารมณ์นั้นไม่เที่ยง
ขันธ์ทั้ง๕เป็นทุกข์
ขันธ์ทั้ง๕ เป็นอนันตา
ผู้ที่มีปัญญายังน้อย ก็ละได้น้อย
ผู้มีปัญญามาก ก็ละได้มาก
ในกฏของธรรมดานี้ จุดเริ่มต้นของสิ่งๆนี้ก็คือ อริยะสัจ๔ มีทุกข์ ,สมุทัย ,นิโรธ ,มรรค ผู้มีปัญญาย่อมพิจารณาอยู่เนื่องๆ ต้องอาศัย อิทธิบาท๔ เป็นพื้นฐาน มี
๑.ฉันทะ คือความยินดีพอใจในการปฏิบัติธรรม
๒.วิระยะ คือความพากเพียร ความขยัน
๓.จิตตะ คือใจจดจ่อ รู้ธรรมภายนอกบ้าง รู้ธรรมภายในบ้าง
๔.วิมังสา คือ การใคร่ครวญคิดพิจารณา ในธรรมที่กำลังเกิดอยู่เนื่องๆ
การปฏิบัติธรรม จะเคลื่อนไปจากนี้ไปมิได้ ค่อยๆพิจารณาตัวเองอยู่บ่อยๆ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรานั้น เป็นธรรมะหมด
ถ้าใจของบุคคลนั้นเวลานั้น มีจิตใจ ฝักใฝ่ที่จะเพียรเผากิเลสให้เบาบางลง การอธิษฐานมุ่งตรงต่อพระนิพพานเป็นสิ่งที่ดี อย่าไปทิ้งขว้างในการอธิษฐาน เพราะนั้นเป็นอนุสติ อีกกรรมฐานตัวนึง ใน สมถะกรรมฐาน๔๐ เมื่ออธิษฐานบ่อยๆใจเราจะจดจ่อ ถ้าใจมันด้านชา ต้องพิจารณา ความตาย ที่เกิดขึ้นในร่างกายเราในได้บ่อยๆ จึงมีกำลัง เพื่อจะเพียรเผากิเลส
สุดท้ายนี้ วันนี้เป็นวันที่ดี บุคคลใดปรารถนาสิ่งใด ที่ไม่ผิดต่อธรรม ก็ขอให้ สำเร็จทั้งทางโลกและธรรม ในฉับพลันในชาติปัจุบันนี้ด้วย เทอญ… ขอเจริญพร