Elementor #268

พิธีบวงสรวงเทปูนลงเสาเอก เสาโท หอฉันท์ ณ สถานปฏิบัติธรรมมณีรัตน์ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี    

วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
พิธีบวงสรวงเทปูนลงเสาเอก เสาโท หอฉันท์ ณ สถานปฏิบัติธรรมมณีรัตน์ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี    ในเวลา ๐๙.๒๙  น.  เริ่มพิธีบวงสรวง  โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ  เป็นประธานในพิธี  และพุทธศาสนิกชนร่วมงานอย่างคับคั่ง    โดยพิธีในยังมีการแสดงรำถวายบวงสรวง ครุฑและนาค”  จากคณะหลวงพ่อปรองดอง   ทางคณะฯขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานที่ร่วมงานด้วยครับ  (โรงทาน 13 ร้าน)
#พิธีบวงสรวงเทปูนเสาเอกเสาโทหอฉันท์
#สถานปฏิบัติธรรมมณีรัตน์
 #วัดมณีรัตน์